Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Zeit River tháng 9/2023

Dự án Thủ Thiêm Zeit River được khởi công Q1 2022 và hiện tại đang trong quá trình cất nóc Q3 2023.

Thông tin chi tiết dự án THU THIEM ZEIT RIVER. ➡️ Link.

Dự kiến tiến độ Zeit River sẽ được bàn giao vào Q4 2024.

Đây là dự án của GS E&C trọng điểm tại thành phố Thủ Đức, hứa hẹn sẽ mạng lại diện mạo mới cho khu vực trung tâm Thủ Thiêm trong thời gian tới.

Tiến độ Zeit River xây dựng đang được triển khai tốt để hoàn thành theo kế hoạch đề ra với nhà đầu tư và khách hàng.

Danny Realty info